Tag Archives: Ankara

Ankara’daki Travestilerin Yaşamı

Kızılay, Ankara

Ankara, Türkiye’nin başkenti ve en büyük şehirlerinden biridir. Bu büyük şehir, farklı kültürlerden, etnik gruplardan ve cinsiyet kimliklerinden insanların bir arada yaşadığı bir yerdir. Bu bağlamda, Ankara’da yaşayan travestilerin yaşamı, toplumun genelinde olduğu gibi zorlu bir süreçtir. Ankara’da yaşayan travestiler, toplumun genelinde olduğu gibi cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcılık ve şiddetle …

Read More »

İstanbul ve Ankara’da Travesti Dernekleri

Travesti hakları ve toplumsal kabul mücadelesi, Türkiye’de halen devam eden bir konudur. Travestiler, toplumsal ayrımcılıkla karşı karşıya kalmakta ve birçok alanda hakları kısıtlanmaktadır. Ancak, son yıllarda birçok travesti örgütlenme çalışmaları yürüterek haklarına ve toplumsal kabulüne yönelik mücadele etmektedirler. İstanbul ve Ankara’da da birçok travesti derneği faaliyet göstermektedir. Bu dernekler, travestilerin …

Read More »
Exit mobile version